काठमाण्डौ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले अब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट कर्जा मूल्यांकनको आधारमा रुपमा लिनुपर्ने भएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै यो व्यवस्था थप गरेको हो। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन। 

अब निफ्राले ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा गर्दा वा नवीकरण गर्दा यो प्रावधान लागू गर्नुपर्नेछ। 

यसैगरी निफ्राले ब्याज आम्दानीको लेखांकन गर्दा राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको गाइडलाइन वा रिकग्निसन अफ इन्ट्रेस्ट इन्कम, २०१९ बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधन एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ। 

यस्तै निफ्राले असोज मसान्तपश्चात स्वीकृत हुने तथा फाइनान्सियल क्लोजर हुने कर्जाको ब्याज पुँजीकरणको लेखांकन सम्बन्धमा निम्नबमोजिम गर्नुपर्नेछ-

  • प्रोदभावी आधार मा लेखांकन गरिएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसन टर्म लोन (आईसीटीएल) शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्नेछ।
  • आईसीटीए मा लेखांकन भएको पुँजीकृत ब्याज बराबरको रकममा प्रचलित नियमानुसारको आयकर तथा कर्मचारी बोनस कट्टा गरी बाँकीे रकमलाई सञ्चित मुनाफा खर्च गरी इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेन रिजर्भ (आईसीआर) खातामा लेखांकन गर्नुपर्नेछ।
  • यसरी लेखांकन भएको आईसीआरलाई नियमनकारी कोषअन्तर्गत राख्नुपर्नेछ। आईसीटीएमा लेखांकन भएको पुँजीकृत ब्याज रकम प्राप्त भएपश्चात उक्त रकमलाई आईसीआरबाट घटाई सञ्चित मुनाफा हिसाबमा सार्दे लानुपर्दछ।