काठमाण्डौ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्ने रकम सामूहिक हित हुने कार्यमा मात्र खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय चेतनाका लागि आज जारी गरेको सूचनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्ने रकम खर्च गर्न पाउने कार्यहरुका बारेमा जानकारी गराएको हो। जसअनुसार लघुवित्तले उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम समस्यामा परेका ऋणीको व्यवसायको सुरक्षण एवं पुनस्र्थापना गर्न, ग्राहकको शिक्षा र क्षमता विकास गर्न, ग्राहकका सन्तानको विद्यालयस्तरको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषणजस्ता सामूहिक हित हुने कार्यमा मात्र खर्च गर्नुपर्दछ। 

थोक कर्जा उपलब्ध गराउने लघुवित्तले यस्तो कोषको रकम ग्राहक संस्थाका सदस्यको वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसरी खर्च भएको रकमसम्बन्धी विवरण संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

लघुवित्तले नाफाको केही हिस्सा ग्राहकको हितमा खर्च होस् भन्ने उद्देश्यले नाफाको १ प्रतिशत रकम र १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम अलग्गै ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।