काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई ‘फर्स्ट टाइम अडप्सन’का आधारमा वित्तीय विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले एउटा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्रियस्तकार लघुवित्तहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. ४–०७९ को बुँदा नं. १(ग) अनुरुप सम्पूर्ण राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आव २०७९–८० को वार्षिक वित्तीय विवरण अनिवार्य रुपमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएसएस) अनुसार तयार गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि आव २०७८–७९ मा ‘फर्स्ट टाइम अडप्सन’ को मापदण्ड अनुसारको एनएफआरएसएसमा आधारित वित्तीय विवरण समानान्तर रुपमा तयार गरी पेस गरेको तर साधारणसभा प्रयोजनार्थ जीएएपीमा आधारित वित्तीय विवरण सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागबाट स्वीकृत भए पनि आव २०७९–८० का लागि एनएफआरएसएस अनिवार्य भएको अवस्थामा एनएफआरएसएसबमोजिमकै अघिल्लो वित्तीय विवरणमा भएका विभिन्न शीर्षकका मौज्दातलाई ब्रट डाउन गर्दा जीएएपी बमोजिम लेखांकन भई स्वीकृत भएका केही शीर्षकहरु जस्तै– आयकर, कर्मचारी बोनस, कोषमा छुट्टाउने पर्ने रकमलगायतका विषयमा समस्या आउनसक्ने देखिएको हुँदा आव २०७९–८० को वित्तीय विवरणसमेत ‘फर्स्ट टाइम अडप्सन’ को मापदण्ड अनुसार तयार गरी पेस गर्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको हो। 

यसरी तयार हुने वित्तीय विवरणमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को फारम नम्बर (फा नं. घ ४.१ एनएफआरएसएस) को बुँदा नं. ५.११ मा उल्लेख भएका देहायका डिस्क्लोजर स्टेटमेन्टहरु अनिवार्य रुपमा समावेश गर्नसमेत केन्द्रीय बैंकले आग्रह गरेको छ।